Cytology and Gynaecological Pathology Tutorial 2017

23-24 MAI 2014

Workshop de Patologie Mamară

Hotel PRIVO

Tirgu Mures, Romania

ACCREDITATION

Exact number will be displayed when available

Dragi colegi,

 

UMF Târgu Mureş, Departamentul de Patologie și Roche Diagnostic România vă invită la forumul:
Biopsia mamară: implicaţii clinice şi dificultăţi de diagnostic

Vă aşteptăm cu interes!
Cu deosebită consideraţie,
Prof. Univ. Dr. Simona Stolnicu
Echipa Roche Diagnostic România

Guest Faculty

PROF UNIV. DR. ALIS DEMA

Departamentul de Patologie, UMF Timişoara

DR. RAREŞ BUIGA

Departamentul de Patotogie, Institutul Oncologic Cluj-Napoca

Simona Stolnicu

MD Professor of Pathology, Department of Pathology, University of Medicine and Pharmacy Tirgu Mures, Romania

DR. RAREȘ GEORGESCU

Departamentul de Chirurgie, UMF Târgu Mureş

Prof. Univ. Dr. Simona Stolnicu

Teme propuse:

Biopsia mamară: metode, indicaţii şi contraidicaţii, implicaţii clinice şi terapeutice (Rareş Georgescu)

Rolul comisiei interdisciplinare în patologia mamară (Rareş Buiga)

Atipia epitelială plată (Simona Stolnicu)

Neoplazia lobulară-NL (leziuni lobulare versus ductale) (Simona Stolnicu)

Hiperplazia fără atipii/hiperplazia ductală atipică/carcinomul ductal în situ (Simona Stolnicu)

Leziunile papilare (benigne, maligne) (Rareş Buiga)

Carcinomul tubular/cicaticea radiară sclerozantă/adenozele mamare (Simona Stolnicu)

Leziunile mucinoase mamare (carcinomul mucinous, mucocelul etc.) (Alis Dema)

Carcinoma metaplastic cu celule fuziforme/fibromatoza/ leziuni mamare cu celule fuziforme (Rareş Buiga)

Aprecierea prezenţei metastazelor în limfonodulii axilari/conceptul limfonodului axilar santinelă (Alis Dema)

Aprecierea celor patru marcheri (ER, PR, ki 67, HER2) pe biopsia mamară (Rareş Buiga)

Leziunile fibroepiteliale mamare (Alis Dema)

Diiferentierea neuroendocrină în carcinoamele mamare Alis Dema)

23 mai:

Sosire participanţi ora 19,00 cocktail (Hotel Privo)

24 mai:

Sesiuni de lucrări

Cina festiva (ora 20:00, Hotel Pivo)

25 mai:

Plecare participant