Curriculum vitae

Date biografice
Nume și prenumeSTOLNICU SIMONA
AdresaPiața Teatrului Nr. 11/8, Târgu Mureș
TelefonAcasă: 0265-216409; Mobil: 0744-765716; Servici: 0265-212111 int. 438
Emailstolnicu@gmx.net
Stare civilăCăsătorită
Data și locul nașterii08 mai 1967, Iași, jud. Iași
NaționalitateaRomână
Limbi străine cunoscuteEngleză, franceză (citit / scris / vorbit, ambele nivel avansat)
Studii gimnaziale și liceale
1973-1977Clasele I-IV Școala generală pedagogică Iași
1977-1984Clasele V-IX la Liceul "C. Negruzzi" Iași
1984-1985Clasa XII la Liceul "Mihai Eminescu" Iași
Obținerea Diplomei de Bacalaureat (seria D nr. 30223) cu media generală 9,06
Studii universitare și doctorale
Iulie 1985Admisă prin examen la Institutul de Medicină și Farmacie, Iași, Facultatea de Medicină Generală
1985-1991Am urmat cursurile Facultății de Medicină Generală, având media generală pe anii de studiu 9,35 (foaia matricolă seria H nr. 69/ 1991).
09.1986Susținerea Lucrării de Diplomă și obținerea Diplomei de Doctor-Medic (seria J 1104). Nota 10 la examenul de diplomă.
1995Colocviul de admitere la doctorat în Medicină, conducător științific prof. Dr. Fodor Francisc (UMF Tg.-Mureș). Tema de doctorat "Contribuții la studiul histomorfologic al neoformațiilor melanice ale globului ocular"
29.09.2000Susținerea publică a tezei și acordarea titlului de Doctor în Medicină, (diplomă seria B nr. 0003246) și aprobată prin Ordin MEC nr. 3951 / 05.06.2001
Experiența profesională
1991-1992Medic stagiar Clinica de Endocrinologie a Spitalului "Sf. Spiridon" și Clinica de Obstetrică și Ginecologie "Elena Doamna" Iași
1.01.1993-1.10.1993Medic de medicină generală la Dispensarul comunal Lespezi jud. Iași
1993Confirmată ca medic rezident în specialitatea Anatomie Patologică (Direcția Generală Resurse Umane Formare Profesională și Relații Externe nr. 62990 din 27.12.1993)
11.1997Susținerea examenului de medic specialist în specialitatea Anatomie Patologică, pe care l-am promovat cu media 9,60.
5.02.1998Confirmată ca medic specialist în specialitatea Anatomie Patologică Ordin MS 18/1998
Contract individual nr. 934/1.12.1999Integrare clinică cu 0,5 normă Spital Clinic Județean Tg-Mureș, Laboratorul de Anatomie Patologică
19.06.2002Susținerea examenului de medic primar în specialitatea Anatomie Patologică, promovat cu media 10,00
1.01.2003Confirmată ca medic primar în specialitatea Anatomie Patologică Ordin MSF nr. 684/ 20.09.2002
Activitatea didactică
06.1993Examen didactic pe post vacant de preparator universitar la Disciplina de Anatomie Patologică, UMF Tg-Mureș
01.10.1993- 02.03.1998Preparator universitar titular Disciplina de Anatomie Patologică UMF Tg-Mureș
02.03.1998-01.03.2004Asistent universitar titular Disciplina de Anatomie Patologică UMF Tg-Mureș
01.03.2004-01.06.2007Șef de lucrări titular la UMF Tg-Mureș, Disciplina Anatomie Patologică
01.06.2007-14.04.2009Conferențiar universitar titular la UMF Tg-Mureș, Disciplina Anatomie Patologică
23.02.2009-în prezentProfesor universitar titular la UMF Tg-Mureș, Disciplina Anatomie Patologică decizia nr. 314 din 14.04.2009
2009Conducător de doctorate: 2 doctoranzi înscriși în 2009
2005-în prezentActivitate cu studenții: Activitate de predare de curs și lucrări practice cu studenții Anul III Medicină Generală, Anul II Stomatologie, Anul II Moașe, Anul II Colegiul de Asistenți; îndrumare de lucrări științifice și lucrări de diplomă cu studenții Universității de Medicină și Farmacie Târgu Mureș (31 de lucrări de diplomă elaborate).
2005-în prezentActivitate cu rezidenții: Activitate de examinare macroscopică și microscopică a materialulul bioptic prelucrat în cadrul Laboratorului de Anatomie Patologică în patologia mamară, ginecologică și oftalmologică; instruire teoretică și practică a rezidenților în Anatomie Patologică în domeniile patologie ginecologică, mamară și oftalmologică; elaborarea de lucrări științifice și participare la congrese de specialitate a rezidenților în temele abordate; consulturi de specialitate a materialului bioptic trimis din alte centre medicale și universitare din țară și străinătate. Îndrumare a câte 4 rezidenți pe an timp de 5 ani.
Manuale și îndrumător de lucrări practice pentru studenți:1 manual și un îndrumător de lucrări practice; cursuri elaborate în Power Point (vezi activitate științifică și lista de lucrări științifice)
Comisii de concursuriParticipări la examene de admitere, de doctorat
2006Lector în cadrul cursului postuniversitar intitulat "Diagnosticul și managementul leziunilor mamare", organizat la Disciplina de Chirurgie U.M.F. Târgu Mureș
2007Lector la cursul postuniversitar cu tema Curs de perfecționare în tehnica histopatologică organizat de U.M.F. Târgu Mureș
2007Lector la cursul postuniversitar internațional cu tema Patologia tractului genital feminin: actualități și controverse, organizat la U.M.F. noiembrie Târgu Mureș
2007Lector la cursul internațional de patologie ginecologică I CURSO TALLER INTERNACIONAL DE PATOLOGIA GINECOLOGICA Y ENCUENTRO DE LAS UNIVERSIDADES DE GRANADA-HABANA 2007- organizat în colaborare cu Universitatea de Medicină Granada Spania. Seminario de casos de patologia ovarica. Seminario de casos de patologia uterina. Correlation citohistoloogica en lesiones escamosas y glandulares. Avances en patologia cervical. HAVANA CUBA, noiembrie 2007
2008Lector la Congresul Intercontinental de Patologie Barcelona, Slide Seminar of Gynecologic Pathology
2009Lector la cursul postuniversitar intitulat Diagnosticul și managementul leziunilor mamare desfășurat în perioada 6-25 aprilie 2009 la UMF Târgu Mureș, organizatorul cursului Conf. Univ. Dr. Coroș Marius Florin
2009Lector la cursul international cu tema Patologie ginecologică organizat de către Prof. Univ. Dr. Isabel Alvarado-Cabrero în Mexico City Institutul de Oncologie și Facultatea de Medicină, Mexic, în perioada 26-28 august 2009
Activitatea științifică
2005CURS PENTRU ANUL II STOMATOLOGIE
Sub redacția: Simona Stolnicu. Autori: Simona Stolnicu, Simona Mocan, Gheorghe Naftali: Patologie orală. University Press, Târgu Mureș, 2005, ISBN: 973-7788-50-8, 75 pagini
2005-2009Diagnosticul morfologic al leziunilor mamare
Sub redacția: Simona Stolnicu. Autori: Simona Stolnicu, Simona Mocan, Doinița Rădulescu, Maria Daniela Podeanu. University Press, Târgu Mureș, 2005, ISBN: 973-7788-89-3, 315 pagini, COD CNCSIS 210
Promovarea și standardizarea aplicării în context european a metodelor de detectare precoce și diagnostic morfologic a carcinomului cervical și leziunilor precursoare acestuia
Editori: Simona Stolnicu, Borda Angela, Puscașiu Lucian, Doinița Rădulescu, Mezei Tibor, Francisco F. Nogales. Autori: Luigi Di Bonito, Christine Bergeron, Mircea Onofriescu, Szabó Béla, Monica Sabău, Septimiu Voidăzan. University Press, 2008, COD CNCSIS 210
Simona Stolnicu, Francisco F. Nogales: Patologia tractului genital feminin și a glandei mamare. University Press, ISBN 978-973-169-031-5, 141 de pagini, COD CNCSIS 210
Evaluarea sângerării uterine și a patologiei endometriale și miometriale prin metode minim invazive
Editori: Simona Stolnicu, Doinița Rădulescu, Mezei Tibor. Autori: Francisco F. Nogales, Isabel Alvarado- Cabrero, Mircea Onofriescu, Szabó Béla, Lucian Puscașiu, Cătălin Mihăilă, Alexandru Luca, Constantin Romeo Nicolau. University Press, Târgu Mureș, ISBN 978-973-169-086-5, COD CNCSIS 210, 355 pagini
2005-2009Cursuri elaborate pentru studenți în format Power Point
1302 slide-uri cuprinse în 22 cursuri
2005-2009163 de lucrări științifice
45 de articole publicate în extenso în reviste de specialitate ca prim-autor sau co-autor
38 lucrări publicate în rezumat la manifestări științifice naționale
3 lucrări prezentate la congrese internaționale fără volum de rezumat
Citarea de lucrări în sistem ISI: 8 citări
Participare la congrese de specialitate internaționale și naționale: 100
Invitat în calitate de speaker principal la cursuri și congrese internaționale: 11
2005-2009Director în proiecte de cercetare:
Proiectul cu titlul EVALUAREA METASTAZELOR DE CARCINOM MAMAR DIN LIMFONODULUL SANTINELĂ PRIN CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE ȘI MULTICENTRICE CU SCOPUL ELABORĂRII DE NOI STADIALIZĂRI ȘI SCHEME TERAPEUTICE - depus la Competiție CNCSIS 2007, aprobat spre finanțare, tipul A, COD 1602, nr. Contract 41 GR
Proiect de cercetare CNCSIS PN II Resurse umane Mobilitate cercetători pentru participarea în calitate de lector la cursul internațional de patologie ginecologică Havana Cuba în perioada 30 noiembrie - 1 decembrie 2007, organizat în colaborare cu Universitatea de medicină din Granada, Spania și Universitatea de medicină din Havana, Cuba, cod CNCSIS 160 - aprobat spre finanțare, suma finanțată 5184 RON
Proiectul cu titlul PROMOVAREA ȘI STANDARDIZAREA METODELOR DE DETECTARE PRECOCE ȘI DIAGNOSTIC MORFOLOGIC A CARCINOMULUI CERVICAL ȘI LEZIUNILOR PRECURSOARE ACESTUIA - Programul PN II Modulul II Capacități aprobat spre finanțare cu nr. de contract 95/CP/I/13.09.2007, perioada de derulare 2007-2009, suma finanțată 87500 RON
Proiect PN II Resurse Umane tip Premierea rezultatelor cercetării tip articol cu titlul: METASTASIS FROM PAPILLARY RENAL CELL CARCINOMA MASQUERADING AS PRIMARY OVARIAN CLEAR CELL TUMOUR. Pathology Research and Practice 203 (2007): 819-822 - aprobat spre finanțare, cod CNCSIS 156, perioada de derulare 2007-2008, suma finanțată 2000 RON
Proiect de cercetare CNCSIS PN II Resurse umane Mobilitate cercetători pentru participarea în calitate de speaker la 3RD INTERCONTINENTAL CONGRESS OF PATHOLOGY MAY 17-22 2008 BARCELONA. CONFERINȚĂ ORGANIZATĂ DE EUROPEAN SOCIETY OF PATHOLOGY, SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE PATOLOGIA, GYNECOLOGICAL SLIDE SEMINAR: ENDOMETRIOID CARCINOMA OF THE OVARY WITH ACINAR HEPATOID DIFFERENTIATION SIMULATING OXYPHILIC CELL CHANGE CNCSIS 7 - aprobat spre finanțare, perioada de derulare 2008, suma finanțată 6660 RON
Proiect PN II Resurse Umane tip Premierea rezultatelor cercetării tip articol cu titlul: EXAGERATED PLACENTAL SITE LESION WITH UNUSUAL PRESENTATION IN THE CERVIX OF A PERIMENOPAUSAL PATIENT, APMIS, 116: 160-162, 2008 - aprobat spre finanțare, cod CNCSIS 158, perioada de derulare 2007-2008, suma finanțată 2000 RON
Proiect PN II Resurse Umane tip Premierea rezultatelor cercetării tip articol cu titlul: PSEUDOGLANDULAR HEPATOID DIFFERENTIATION IN ENDOMETRIOID CARCINOMA OF THE OVARY SIMULATES OXYPHILIC CELL CHANGE, INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL PATHOLOGY, 2008, OCT;27(4):521-5, cod CNCSIS 149, aprobat spre finanțare, suma finanțată 2000 RON
Proiect PN II Resurse Umane tip Premierea rezultatelor cercetării tip articol cu titlul: MALIGNANT MÜLLERIAN MIXED TUMOR OF THE OVARY ASSOCIATED WITH YOLK SAC TUMOR, NEUROEPITHELIAL AND TROPHOBLASTIC DIFFERENTIATION (TERATOID CARCINOSARCOMA), INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL PATHOLOGY, 2008, OCT;27(4):515-20, cod CNCSIS 148, aprobat spre finanțare, suma finanțată 500 RON
Proiect PN II Idei Workshop-uri exploratorii cu titlul: Evaluarea sângerării uterine și a patologiei endometriale prin metode minim invazive (biopsia aspirativă Pipelle), nr. Crt. 6 CNCSIS, punctaj final 20,66, neacceptat la finanțare
Proiect PN II Resurse Umane tip Premierea rezultatelor cercetării tip articol, 2008 cu titlul: Malignant Transitional cell carcinoma of the endometrium and endometrial carcinoma with transitional cell differentiation: a clinicopathological study of five cases and review of the literature. Human Pathology, 2008, NOIEMBRIE;39(11):1606-1613, cod CNCSIS 254, acceptat pentru finanțare, valoare aprobată 500 RON
Proiect PN II Resurse Umane tip Premierea rezultatelor cercetării tip articol, 2009 cu titlul: The evaluation of the sentinel lymph nodes status in breast carcinoma using microscopic, immunohistochemical and cytomorphometric methods in order to establish new stadializations and therapeutic schemes. Rom.J.Morphol.Embryol, 2009, 50 (1), 51-60, cod CNCSIS 267, acceptat pentru finanțare, valoare aprobată 63,00 RON
Proiect PN II Resurse Umane tip Premierea rezultatelor cercetării tip articol, 2009 cu titlul: Adult extrarenal Wilms tumor of the uterus with teratoid features. Human Pathology, 2009, MAR 40(3): 418-424, cod CNCSIS 268, acceptat pentru finanțare, valoare aprobată 4000,00 RON
Proiect PN II Resurse Umane tip Premierea rezultatelor cercetării tip articol, 2009 cu titlul: Retiform uterine tumours resembling ovarian sex cord tumours. A comparative immunohistochemical study with retiform structures of the female genital tract Histopathology, 2009, MAR 54 (4): 471-477, cod CNCSIS 270, acceptat pentru finanțare, valoare aprobată 4000,00 RON
Proiect PN II Resurse Umane tip Premierea rezultatelor cercetării tip articol, 2009 cu titlul: Uterine adenosarcoma overgrown by sex-cord-like tumors: report of two cases. Journal of Clinical Pathology, 2009, OCT 62 (10): 942-944, cod CNCSIS 1292, în curs de evaluare.
2005-2009Cercetător specialist:
BAZELE CELULARE ȘI MOLECULARE ALE INFLUENȚEI MODIFICĂRILOR PERETELUI TUBULUI SEMINIFER ASUPRA FENOMENULUI DE ÎMBĂTRÂNIRE LA NIVELUL TESTICULULUI - STUDIU LA OM ȘI EXPERIMENTAL - Programul PARTENERIATE PN II, cod 3738, UMF Craiova, director de proiect Conf. Univ. Plesea Emil - acceptat pentru finanțare
Bazele moleculare ale cancerului colorectal: de la prevenție la tratament finanțat prin Ministerul Educației și Cercetării-Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, Programul Cercetare de Excelență, Categoria de proiect: Modul I Sănătate/Proiect P-CD (2005-2007), 11 miliarde lei, UMF Craiova, UMF Târgu Mureș, UMF Timișoara, Universitatea Vasile Goldiș Arad, Universitatea Ovidius Constanța., 45 participanți
DIAGNOSTIC ONCOPATHOLOGY PROGRAMME ERASMUS MUNDUS, HEALTH-2007-2-4.1-14; Studying cancer etiology in Latin America, în colaborare cu Universitatea din Sassari Italia, Universitatea din Dijon Franța, Universitatea din Granada, Spania
Promovarea cercetării în domeniul cancerului digestiv de la celula stem la aplicații clinice în vederea stimulării participarii la noi proiecte PC 7 (2006-2007) Contract Proiect nr 21/ Programul Cercetare de Excelență, 2005, sesiunea II, Modul III, 2 miliarde lei UMF Târgu Mureș, 8 participanți
CERCETĂRI EXPERIMENTALE COMPARATIVE INTERDISCIPLINARE ÎNTRE SUBSTITUIENȚI DE OS OSTEOCONDUCTIVI ȘI OSTEOINDUCTIVI ÎN TRATAMENTUL DEFECTELOR OSOASE - director de proiect Dr. Botez Paul UMF Iași. 2007-2008 CNCSIS Tip A Nr. 1131 - suma finantata 197420 RON
EVALUAREA COMPARATIVA A IMPLANTELOR BIOLOGICE ȘI A TEHNICILOR DE OSTEOSINTEZĂ MINIM INVAZIVE ÎN FRACTURILE FEMURULUI ȘI TIBIEI PRIN CERCETĂRI EXPERIMENTALE BIOMECANICE ȘI CLINICE - director de proiect Dr. Paul Sîrbu UMF Iasi, 2006-2008 CNCSIS tip A suma finanțată 23690368 RON
2006Colaborator la contracte de cercetare:
Studiu internațional multicentric asupra "Valoarea identificării ganglionului santinelă cu ajutorul radiațiilor gama în tratamentul cancerului mamar; implicații clinice, economice și sociale" - aprobat 2006
Participări la cursuri de perfecționare postuniversitare, cursuri de formare medicală și managerială
2005Actualități în bolile digestive, Târgu Mureș
2005Patologie neuroendocrină, Târgu Mureș
2005Gynecopathology, Paris
2005Breast pathology, Paris
2005Thyroid and parathyroid pathology, European School of Pathology Course, Craiova
2006Postgraduated course - Diagnostic breast pathology - Graz, Austria
2006Patologie urologică: rinichi, prostată, vezică urinară, testicul, Târgu Mureș
2006-2007Master la Management Sanitar, U.M.F. Iași absolvit în 2007
2008Gynecologic pathology slide seminar, Intercontinental Congress of Pathology Barcelona Spain
2008Breast pathology slide seminar, Intercontinental Congress of Pathology Barcelona Spain
2008Gynecologic pathology long course, International Congress of IAP Athens, Greece
2008Breast pathology slide seminar, International Congress of IAP Athens, Greece
2008Uropathology, Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș, România
2008Curs de Psihopedagogie, Universitatea Petru Maior, Târgu Mureș, absolvit în 2008
2009Curs de patologie ginecologică Graz, Austria
Apartenența la societăți științifice
2006Membru în Societatea Română de Morfologie
1997Membru în Societatea Română de Ginecologie Oncologică
1998Membru în Academia Internațională de Patologie
1999Membru în Societatea Europeană de Patologie
2001Membru în Working Group-ul European de Patologie Ginecologică
2001Membru în Working Group-ul European de Patologie Mamară
2009Membru în International Society of Gynecological Pathologists
2001Membru în Working Group-ul European de Patologie Digestivă
Participări la comisii de examen
1993-2006Examene de admitere UMF - supraveghere, șef de sală
Secretar comisii de examen de preparator
Secretar comisie pentru examen de medic primar Anatomie Patologică
1993-2003Secretar de comisie la susținerea lucrărilor de diplomă în cadrul examenului de licență
2008-2010Participare în comisii de examene de doctorat și susținere referate în cadrul Școlii Doctorale
Realizări profesionale deosebite
2003-2010

Coordonarea a 31 de lucrări de diplomă, sprijinirea participării studenților din cercul științific coordonat la manifestări naționale, internaționale și locale studențești, premii și distincții obținute:

Alexa O., Stolnicu S.: Corelații între mastopatia fibro-chistică și apariția carcinomului mamar. Al III lea Congres studențesc Iași, aprilie 1999, premiul Davies Ascona și bursă în Italia.

Acriș A., Stolnicu S., Mocan S., Jung J., Rădulescu D.: Aspecte histopatologice în carcinomul intraductal mamar. Sesiunea de comunicări științifice studențești, Iași, mai, 2000, mențiune

Pintilei D., Mocan S., Stolnicu S., Jung J.: Carcinomul adenoid-chistic cu localizare în buză. Sesiunea de comunicări științifice Marisiensis, Târgu Mureș, 17-20 aprilie 2003, premiul II

Reurean Pintilei D., Stolnicu S.: The importance of intraoperative diagnosis in breast lesions. The 3rd International Congress for Medical Students and Young Doctors Iasi, martie 2006, premiul de excelenta

Tamas M., Marc T., Stolnicu S., Baroti B., Podeanu M.D.: Corelatii clinico-morfologice in screeningul mamar. Congresul International pentru studenti si tineri medici Marisiensis 2006, aXa editie, Targu Mures, premiul II

Tamas M., Domokod L., Tomas T., Baroti B., Stolnicu S.: Mammografias szurovizsgalati eredmenyek kiertekelese morphopatologiai vizsgalatok alapjan. Marosvasarhely Magyar Diakszovetseg, 2006, Targu Mures, premiul I

1997-2010Elaborarea în cadrul Laboratorului de Anatomie Patologică al Spitalului Clinic de Urgență Târgu Mureș de buletine histopatologice tipizate pentru domeniul patologiei mamare și ginecologice
1997-2010Activitate continuă în cadrul programului de pregătire a rezidenților în Anatomie Patologică
2006-2010Referent științific la 6 reviste internaționale de specialitate indexate ISI (Medical Science Monitor, World Journal of Surgical Oncology, APMIS, Revista Română de Medicină de Laborator, Gynecological Surgery, World Journal of Surgical Oncology) și la cărți de specialitate și conferințe naționale (volume de proceedings)
2007-2010

Organizarea a șase cursuri internationale postuniversitare si a unui curs, workshop si congres cu participare internationala:

1. Curs international de patologie dermatologica organizat in colaborare cu Universitatea de Medicina si Farmacie Iasi, Universitatea de Medicina si Farmacie Targu Mures si cu Institutul de oncologie MD Anderson Cancer Center, Huston, Texas, U.S.A. Organizatori: Prof. Univ. Dr. Doinita Radulescu, Conf. Univ. Dr. Simona Stolnicu. Locul de desfasurare a evenimentului: U.M.F. Iasi. Lectori: Dr. Doina Ivan, Departamentul de Patologie al Institutului de Oncologie MD Anderson Cancer Center Houston, Texas, U.S.A. Perioada de desfasurare: iunie 2007. Cursul se adreseaza medicilor rezidenti, specialisti si primari in anatomie patologica, dermatologie

2. Curs international de patologie ginecologica organizat in colaborare cu Universitatea de Medicina si Farmacie Targu Mures si Universitatea de Medicina Granada Spania. Organizatori: Conf. Univ. Dr. Simona Stolnicu, Prof. Univ. Dr. Jung Janos. Locul de desfasurare a evenimentului: U.M.F. Targu Mures. Lectori: Prof. Univ. Dr. Francisco F. Nogales, Universitatea de Medicina Granada Spania, Conf. Univ. Dr. Simona Stolnicu si Prof. Univ. Dr. Angela Borda, Universitatea de Medicina si Farmacie Targu Mures. Perioada de desfasurare: noiembrie 2007. Cursul se adreseaza medicilor rezidenti, specialisti si primari in anatomie patologica, obstetrica-ginecologie, oncologie, medici de familie

3. Curs, congres si workshop international intitulat Promovarea si standardizarea aplicarii in context european a metodelor de detectare precoce si diagnostic morfologic a carcinomului cervical si leziunilor precursoare acestuia. Organizat in colaborare cu Universitatea de Medicina si Farmacie Targu Mures si ANCS. Cele trei evenimente sunt desfasurate in cadrul unui proiect de cercetare castigat prin competitie nationala, depus la ANCS, Modulul II, Capacitati, proiect nr. 95/13.09.2007, director de proiect Conf. Univ. Dr. Simona Stolnicu. Acronim proiect: Eurogynpath. Organizatori: Conf. Univ. Dr. Simona Stolnicu. Locul de desfasurare a evenimentului: Targu Mures. Lectori: Prof. Univ. Dr. Francisco F. Nogales, Universitatea de Medicina Granada Spania, Prof. Univ. Dr. Luigi Di Bonito, Universitatea de Medicina Trieste Italia, Dr. Christine Bergeron, Laboratorul Pasteur-Cerba Paris Franta, Prof. Univ. Dr. Mircea Onofriescu, Universitatea de Medicina si Farmacie Iasi, Prof. Univ. Dr. Szabo Bella, Universitatea de Medicina si Farmacie Targu Mures, Prof. Univ. Dr. Monica Sabau, Universitatea de Medicina si Farmacie Targu Mures. Perioada de desfasurare: aprilie 2008. Cursul se adreseaza medicilor rezidenti, specialisti si primari in anatomie patologica, obstetrica-ginecologie, oncologie, medici de familie, epidemiologie, asistentilor medicali, laborantilor.

4. Curs international intitulat Postgraduate course in diagnostic gynecologic pathology, organizat de catre Simona Stolnicu in colaborare cu Universitatea de Medicina si Farmacie Targu Mures, Universitatea de Medicina si Farmacie Mexico City Mexic, Universitatea de Medicina Granada Spania, Universitatea de Medicina si Farmacie Iasi Romania, Asociatia Medicard, Laboratorul Histopat-Invest, februarie 2009, Lectori invitati: Prof. Univ. Dr. Francisco F. Nogales, Spania, Prof. Univ. Dr. Isabel Alvarado-cabrero Mexic, Prof. Univ. Dr. Mircea Onofriescu, UMF Iasi, Prof. Univ. Dr. Szabo Bela, conf. Univ. Dr. Lucian Puscasiu, asist. Dr. Romeo Nicolau, UMF Targu Mures. Cursul se adreseaza medicilor rezidenti, specialisti si primari in anatomie patologica, obstetrica-ginecologie, oncologie, medici de familie.

5. Curs international intitulat Fine needle aspiration cytology in the diagnosis of breast pathology- international and interactive postgraduate course, organizat de catre Simona Stolnicu in colaborare cu Universitatea de Medicina si Farmacie Targu Mures, Universitatea de Medicina Tresite Italia, Asociatia Medicard, Laboratorul Histopat-Invest, iunie 2009, lectori invitati: Prof. Univ. Dr. Luigi Di Bonito, Fabrizio Zanconati, Maura Tonutti Universitatea de Medicina Trieste Italia, Conf. Univ. Dr. Podeanu Maria, UMF Targu Mures. Cursul se adreseaza medicilor rezidenti, specialisti si primari in anatomie patologica, obstetrica-ginecologie, oncologie, medici de familie, radiologie.

6. Conferinta nationala cu participare internationala intitulata: A 5 a Conferinta Nationala de patologie ginecologica 7-13 iunie 2010 Targu Mures. Update in Gynaecological Pathology. Organizat de catre Simona Stolnicu, Universitatea de Medicina si Farmacie Targu Mures in colaborare cu ANCS, Asociatia Medicard si Histopat-Invest. Lectori invitati: Prof. Univ. Dr. Robert Soslow, New York USA, Prof. Univ. Dr. Isabel Alvarado-Cabrero, Mexico City, Mexic, Prof. Univ. Dr. Simona Stolnicu, Universitatea de Medicina si Farmacie Targu Mures Romania, Dna Camelia Petrescu Bucuresti, Conf. Univ Dr. Lucian Puscasiu, Universitatea de Medicina si Farmacie Targu Mures. Evenimentul se adreseaza medicilor anatomo-patologi, de familie, ginecologi, oncologi, biologilor si citotehnicienilor. In cadrul manifestarii s-a desfasurat un workshop sponsorizat de firma GSK.

1993-2008Burse acordate
Universitatea de Medicina Debrecen Ungaria, 1997
Universitatea de Medicina Granada Spania, 2007;
Universitatea de Medicina Trieste Italia, 2008;
MD Anderson Cancer Center Houston si Universitatea de Medicina Texas Houston, Texas USA 2008, 2009
Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York USA 2010
2006-2008Evaluator CNCSIS si ANCS (PNII)
1993-2008Citarea în lucrări în sistem ISI: 20 citări
2008Membru în Departamentul de Relații Internaționale al UMF Târgu Mureș
2009Vicepreședinte filiala Târgu Mureș a Societății Române de Morfologie
1997-2010

Introducerea unor metode moderne de apreciere a factorilor prognostici și predictivi în patologia mamară și ginecologică în Centrul Universitar Târgu Mureș:

- evaluarea receptorilor hormonali, a statusului HER-2 precum și a factorilor de prognostic în cancerul mamar

- determinarea factorilor prognostici în tumorile maligne de col și corp uterin, a tumorilor maligne ovariene, colorectate, cutanate

- determinarea regiunilor organizatoare nucleolare în melanomul malign uveal, cancerul mamar și hiperplaziile endometriale

- determinări de citomorfometrie computerizată în melanomul malign uveal, cancerul mamar, de col și corp uterin

- biopsia și examinarea extemporanee, morfologică, imunohistochimică, citomorfometrică a limfonodulului santinelă în carcinomul mamar